Dotace

Nová publikace shrnující čerpání dotací EU v Královéhradeckém kraji v období 2014–2020

Náš region získal z evropských strukturálních fondů 33 miliard korun. Na své vlastní projekty získal Královéhradecký kraj bezmála 6,5 miliardy Kč, což je 1,5x více než za předchozí období (3,8 mld. Kč).
Nová publikace shrnující čerpání dotací EU v Královéhradeckém kraji v období 2014–2020

Centrum investic, rozvoje a inovací provedlo komplexní analýzu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v uplynulém období a na základě výsledků zpracovalo přehlednou publikaci "Čerpání evropských dotací ze strukturálních fondů na projekty Královéhradeckého kraje v programovém období 2014–2020“. V publikaci jsou zapracovány jak projekty Královéhradeckého kraje jako příjemce, tak i projekty ostatních subjektů (obce) včetně projektů na komunitně vedený místní rozvoj a ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Publikace je volně ke stažení nebo si můžete její výtisk osobně vyzvednout přímo v sídle CIRI na adrese Soukenická 54 Hradec Králové.

Sdílejte na sociálních sítích