Monitoring projektů

Mapování absorpční kapacity 

Sběr projektových záměrů na území Královéhradeckého kraje, který je důležitou součástí přípravy celého regionu a místních aktérů na programová období EU a úspěšné využití dotačních možností pro připravované projekty. Znát potřeby a požadavky regionálních partnerů je nezbytné pro další rozvoj našeho kraje, proto se zapojte i Vy. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2021 spustilo Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který umožňuje průběžný sběr a správu projektových záměrů, které vznikají v území, a jejich uchovávání v rámci jednoho centrálního systému. Vzniká tak obsáhlý zdroj informací pro stát i regiony pro nastavení vhodné a efektivní regionální politiky.

 

 

 

Podněty a reakce na poskytovatele dotací

Chybí Vám nějaký dotační program na konkrétní oblast, kterou je potřeba řešit z veřejných zdrojů (bílé místo) či máte nějaký problém s nastavením podmínek dotačních programů EU, ČR či KHK (bariéry čerpání)?

 

Napište nám o tom a my to předáme na poskytovatele dotací, aby dotační programy odpovídaly potřebám našeho regionu.

 

Monitoring čerpání dotací 

Na základě dat z monitorovacího systému poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zpracováváme monitoring čerpání evropských dotací, který hodnotí úspěšnost žadatelů z kraje o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a objem finančních prostředků směřujících do kraje. Monitoring čerpání byl tvořen každý měsíc od začátku roku 2017 do ledna 2021, umožnuje tedy kontinuální srovnání čerpání evropských peněz v našem kraji. V současnosti je tento přehled vytvářen čtvrtletně.

 

Přejít na monitorovací zprávy

Sdílejte na sociálních sítích