Dotace

Dotační podpora pro území Broumovska a Královédvorska

Dne 14. 3. 2024 byla vyhlášena 81. výzva IROP, která je určena pouze pro hospodářsky a sociálně ohrožená území v ČR, v případě Královéhradeckého kraje se jedná o správní obvody ORP Broumov a ORP Dvůr Králové nad Labem.
Dotační podpora pro území Broumovska a Královédvorska

81. výzva IROP je zaměřena na veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu, např. na odpočívadla, parkoviště u atraktivit cestovního ruchu, veřejnou infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku, turistické trasy, naučné stezky, navigační systémy, nebo na turistická informační centra. Konzultovat záměry do této výzvy lze přímo v Broumově 4. 4. 2024 nebo ve Dvoře Králové nad Labem 5. 4. 2024.

Jedná se o významný milník, neboť je to první výzva v rámci fondů EU a IROP s tímto přímým územním zaměřením. Do této chvíle byla cílená podpora pro HSOÚ především formou bonifikace z národních či krajských zdrojů. Letos MMR ČR má v plánu navíc vyhlásit mj. i nový dotační program na přípravu projektové dokumentace v územích HSOÚ.

Pro území HSOÚ byly v roce 2022 pro potřeby regionální a dotační politiky ČR, ale i KHK zpracovány tzv. návrhy regionálně-specifických aktivit (SO ORP Broumov, SO ORP Dvůr Králové nad Labem), které vychází z konkrétních potřeb daných regionů a odráží jejich absorpční kapacitu.

Sdílejte na sociálních sítích