Dotace

Rekonstrukce Vrbenského kasáren dosáhla už na čtvrtou dotaci

Královéhradecký kraj získal dotaci na rekonstrukci Vrbenského kasáren v Hradci Králové ve výši 245 milionů korun, a to na energeticky účinnou revitalizaci brownfieldů z Národního programu obnovy. Jde o čtvrtou a zároveň poslední část finanční podpory, o kterou se kraj ucházel z evropských dotačních programů. Projekt revitalizace a kompletní rekonstrukce bývalého vojenského objektu kasáren v centru krajského města tak má zajištěnou finanční podporu v celkové výši přes 500 milionů korun. Žadatelem o dotace prostřednictvím Centra investic, rozvoje a inovací je kraj jako majitel objektu Vrbenského kasáren.
Rekonstrukce Vrbenského kasáren dosáhla už na čtvrtou dotaci

Pro zahájení realizace celého záměru bude zásadní, jaká cena vzejde z veřejných zakázek na dodavatele projektu. Aktuálně je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací s předpokládanou hodnotou cca 422 milionů korun bez DPH. V dalších fázích by se pak vybírali dodavatelé, kteří budou realizovat zejména přírodovědeckou a archeologickou expozici a dodávat interiéry a vybavení objektu.

Bývalý vojenský objekt by se měl proměnit v moderní kulturně kreativní a výstavní centrum, které oživí celou městskou část středu města Hradec Králové. Z Vrbenského kasáren se stane moderní muzejní pracoviště, jehož tematické těžiště budou tvořit veřejnosti přístupné expozice přírody a člověka a navazující provoz kulturního a kreativního centra pod správou a odborným vedením krajské příspěvkové organizace Muzea východních Čech. 

Přehled dotací získaných na obnovu Vrbenského kasáren:

  • Národní program obnovy, revitalizace bronwfieldů (245 milionů korun)   
  • IROP2 z ITI Hradecko-pardubická aglomerace (180 milionů korun)   
  • Národní program obnovy, rozvoj regionálních kulturně kreativních center (55 milionů korun)   
  • IROP2 (24 milionů korun)