Dotace

Místní akční skupiny v kraji = 1 miliarda Kč na rozvoj venkova

Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji v období 2014–2020 alokovaly v rámci svých strategií více jak 1,2 mld. Kč v evropských dotacích pro potenciální žadatele z řad obcí, podnikatelů či zemědělců nebo neziskových organizací.
Místní akční skupiny v kraji = 1 miliarda Kč na rozvoj venkova

Dotace jsou určeny do různých tematických oblastí života na venkově ze zdrojů operačních programů. Jednotlivé podporované oblasti přímo naplňují strategické priority kraje (konkurenceschopnost, veřejné služby, doprava, životní prostředí a vyvážený rozvoj).

Vyplývá to ze závěrů syntézy strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na území Královéhradeckého kraje, která ukazuje přerozdělení alokací mezi jednotlivými místními akčními skupinami v období 2014–2020.

Tento dokument, který zpracovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Krajskou sítí MAS, porovnává alokace dle území MAS, operačních programů apod. V našem kraji působí celkem 15 místních akčních skupin, jejichž cílem je rozvoj venkovských oblastí. Výstupy si můžete rovněž prohlédnout v interaktivní mapové aplikaci.

 
Sdílejte na sociálních sítích