Dotace

Další miliardy korun na renovace veřejných budov a památkových objektů

Školy, sportoviště, nemocnice, úřady a mnohé další veřejné budovy budou energeticky úspornější. Pomůže jim v tom nová dotační výzva financovaná z Národního plánu obnovy. O peníze na důkladné renovace svých budov mohou žádat obce, města a další veřejné subjekty od 1. července 2024. Celkově je pro tuto výzvu vyhrazena 1 miliarda korun.
Další miliardy korun na renovace veřejných budov a památkových objektů

Mezi oprávněné žadatele patří veřejný sektor. Typicky mezi ně patří obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, školy, nestátní společnosti, církve či obchodní společnosti vlastněné ze sta procent veřejným subjektem. Žádosti je možné podávat do konce října letošního roku.


Státní fond životního prostředí rovnež prodloužil příjem a navýšil alokaci výzvy ENERGov 2/2023 z Modernizačního fondu na energeticky efektivní rekonstrukce veřejných a památkově chráněných budov. Reflektuje tak velký zájem ze strany veřejného sektoru. Výzva je cílena na podporu renovací památkově chráněných či architektonicky cenných budov po celé České republice. Alokace této výzvy se zdvojnásobuje z původních 2 miliard korun na aktuální 4 miliardy korun. Žadatelé z veřejného sektoru mohou podávat žádosti o tyto prostředky do 31. října 2024.

Program ENERGov z Modernizačního fondu je zaměřen na podporu komplexních opatření vedoucích ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře. Finanční prostředky lze využít na snížení energetické náročnosti budov, zlepšení kvality vnitřního prostředí v budovách, zvýšení adaptability na změnu klimatu a výstavbu či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Převzato z www.sfzp.cz

Sdílejte na sociálních sítích