Dotace

Nové dotační výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

Ministerstvo dopravy vyhlásilo dne 15. ledna 2024 dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Jednotlivé výzvy se od sebe liší svým věcným zaměřením, výší dostupné alokace a intenzitou podpory.
Nové dotační výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

Výzva č. 12 na podporu rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích má alokaci ve výši 700 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 80 % ze způsobilých výdajů projektu. 

Výzva č. 13 na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – prioritní oblasti má alokaci ve výši 500 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 70 % ze způsobilých výdajů projektu. 

Obě vyhlášené výzvy jsou soutěžní a kolové a budou pro žadatele otevřeny do 15. 04. 2024

Převzato z www.opd3.opd.cz

Sdílejte na sociálních sítích