Dotace

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo Strategii ITI

Poslední pardubické zastupitelstvo tohoto volebního období mělo opravdu nabitý program. Kromě řady dalších důležitých bodů byla ke schválení předložena také Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+, čímž byl splněn poslední povinný krok před samotným výběrem projektů, které získají rezervaci finančních prostředků. Pokud vše půjde hladce, mohli by první žadatelé začít čerpat prostředky na jaře příštího roku.
Zastupitelstvo města Pardubic schválilo Strategii ITI

Strategie, která zajistí evropské prostředky pro celé území Hradecko-pardubické aglomerace pro období 2021–2027, je téměř připravena. Nositel ITI, kterým je statutární město Pardubice, postupně plní všechny povinné kroky, aby mohl přistoupit k výběru projektů, které budou mít rezervované dotační prostředky z Evropské unie (EU). „Schválením Strategie v Zastupitelstvu města Pardubic vyvrcholila více než tříletá práce všech odborných pracovních skupin, Řídicího výboru a zejména oddělení implementace Strategie ITI. Dokument, který se všemi přílohami čítá více než pět set stran, představuje detailní analýzu území, jeho problémů, rozvojových potřeb a návrhů opatření k jejich řešení, a to bez ohledu na budoucí zdroj financování. Situace v území je tedy řešena komplexně a nezaměřuje se pouze na dotační aktivity z EU,“ upřesnil primátor města Pardubice a předseda Řídicího výboru aglomerace Martin Charvát.

Tvorba Strategie probíhala podle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 (MP INRAP). Ten nositelům ITI jasně stanovuje, jaké kapitoly musí dokument povinně obsahovat. S dílčími částmi byli zastupitelé postupně seznámeni na seminářích, z nichž druhý proběhl minulý týden pro pardubické a hradecké zastupitele v prostorách Východočeského muzea v Pardubicích. „Se všemi aktéry v aglomeraci, včetně statutárního města Pardubice, se snažíme dlouhodobě spolupracovat, a to nejen v rovině jednání platforem ITI, ale rovněž v rámci osobních setkání. Můžeme tak říci, že v předchozích sedmi letech se nám v území podařilo vybudovat silné partnerství, které napomáhá naplňovat územní dimenzi nejen ve formě realizace konkrétních projektů,“ upřesnil manažer ITI Filip Hoffman.

ITI Hradecko-pardubické aglomerace navazuje na programové období 2014–2020, kdy se pro území podařilo získat více než tři a půl miliardy dotačních prostředků z pěti operačních programů. Díky tomu mohli žadatelé zrealizovat řadu zajímavých a hodnotných projektů v oblasti dopravy, kultury, vzdělávání či životního prostředí.

První aglomerační výzvy na předkládání projektových záměrů budou vypsány v následujících týdnech. Z nich pak budou odborné pracovní skupiny a Řídící výbor aglomerace dle stanovených kritérií vybírat ty, které získají rezervaci finančních prostředků z alokace ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Proces hodnocení projektů a sestavení seznamu projektů, které budou v rámci ITI podpořeny, by mohl být hotov do konce roku 2022. První projekty by pak mohly začít čerpat dotace v prvním čtvrtletí roku 2023. 

Sdílejte na sociálních sítích