Dotace ČR

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027 je národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje, který zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s řadou partnerů. Součástí schvalovaných akčních plánů SRR 21+ je mj. i seznam národních dotačních titulů.

Poskytovatel/administrátor dotace Přehled programů
Agentura ochrany přírody a krajiny Programy
Ministerstvo financí Programy
Ministerstvo kultury Programy
Ministerstvo obrany Programy
Ministerstvo práce a sociálních věcí Programy
Ministerstvo pro místní rozvoj Programy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu – EFEKT
Programy
Programy
Ministerstvo školství – vzdělávání
Ministerstvo školství – mládež
Programy
Programy
Ministerstvo vnitra Programy
Ministerstvo zdravotnictví Programy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství – lesy
Programy
Programy
Ministerstvo životního prostředí Programy
Národní program životního prostředí Programy
Národní sportovní agentura – neinvestice
Národní sportovní agentura – investice
Programy
Programy
Státní fond dopravní infrastruktury Programy
Státní fond podpory investic Programy
Státní fond životního prostředí Programy
Státní zemědělský intervenční fond Programy
Úřad vlády ČR Programy