Dotace ČR

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027 je národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje, který zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s řadou partnerů. Součástí schvalovaných akčních plánů SRR 21+ je mj. i seznam národních dotačních titulů.

Poskytovatel/administrátor dotace Přehled programů
Agentura ochrany přírody a krajiny Programy
Ministerstvo financí Programy
Ministerstvo kultury Programy
Ministerstvo obrany Programy
Ministerstvo práce a sociálních věcí Programy
Ministerstvo pro místní rozvoj Programy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu – EFEKT
Programy
Programy
Ministerstvo školství – vzdělávání
Ministerstvo školství – mládež
Programy
Programy
Ministerstvo vnitra Programy
Ministerstvo zdravotnictví Programy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství – lesy
Programy
Programy
Ministerstvo životního prostředí Programy
Národní program životního prostředí Programy
Národní sportovní agentura – neinvestice
Národní sportovní agentura – investice
Programy
Programy
Státní fond dopravní infrastruktury Programy
Státní fond podpory investic Programy
Státní fond životního prostředí Programy
Státní zemědělský intervenční fond Programy
Úřad vlády ČR Programy
Sdílejte na sociálních sítích