Monitoring čerpání dotací

Průběžný monitoring čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v Královéhradeckém kraji

Na základě dat z monitorovacího systému poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zpracováváme monitoring čerpání evropských dotací, který hodnotí úspěšnost žadatelů z kraje o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a objem finančních prostředků směřujících do kraje. Monitoring čerpání byl tvořen každý měsíc od začátku roku 2017 do ledna 2021, umožnuje tedy kontinuální srovnání čerpání evropských peněz v našem kraji. V současnosti je tento přehled vytvářen čtvrtletně.


Čtvrtletní zprávy z monitoringu ke stažení
(programové období 2021–2027):
Čtvrtletní zprávy z monitoringu ke stažení
(programové období 2014–2020):
Měsíční zprávy z monitoringu ke stažení
(programové období 2014–2020, pouze vybrané):