Bezbariérovost budov

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Bezbariérovost budov.

Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZ
Termín výzvy: 1. 12. 2023 - 15. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: zpřístupňování budov poskytujících zdravotní služby pro osoby se zdravotním postižením (odstraňování bariér při vstupu do budov, odstraňování bariér uvnitř budov - výstavba a rekonstrukce výtahů, zdvihacích plošin, zajištění horizontálního pohybu po budově a bezbariérových úprav hygienických zařízení), zkvalitňování a humanizace zdravotních služeb pro osoby se zdravotním postižením
Více informací