Energetické úspory

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Energetické úspory.

Národní plán obnovy – Nová Zelená úsporám – Dotace pro bytové domy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 10. 11. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování energetického společenství, související aktivity potřebné ke vzniku enegetického společenství a proškolení a činnost koordinátora ES
Více informací

ENERGov - Energetické úspory památkově chráněných budov

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 10. 2023 - 29. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: dle stupně rozsahu renovace budovy
Klíčová slova: snížení energetické náročnosti veřejných budov, modernizace vnitřního osvětlení, instalace vnějších stínících prvků a opatření k eliminaci negativních akustických jevů, pořízení technologie pro využití šedých a srážkových vod, výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE - součástí projektu může být i výstavba nebo rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy
Více informací

Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPO
Termín výzvy: 10. 11. 2023 - 30. 4. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: EPC, zpracování, analýzy, energetických, úspor
Více informací

Národní plán obnovy – Nová Zelená úsporám – Dotace pro bytové domy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 2. 6. 2023 - 30. 6. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: zateplení, novostavba, využití tepla z odpadní vody, výměna zdrojů tepla, zelená střecha, instalace stínicí techniky, zeleň, ekomobilita, dešťovka, příprava teplé vody, větrání, fotovoltaické systémy, projektová příprava
Více informací