Silniční komunikace

Multimodální osobní doprava

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 13. 4. 2023 - 26. 4. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: přestupní terminály pro veřejnou dopravu, parkovací systémy P+R, K+R, B+R, stavební úpravy silnic a místních komunikací
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 27. 9. 2023 - 28. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Multimodální osobní doprava (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 25. 5. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací
Více informací