Bydlení a technická infrastruktura – ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Bydlení a technická infrastruktura – ostatní.

Národní plán obnovy – 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného a udržitelného nájemního bydlení)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 30. 4. 2024 - 30. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky v souladu s cíli EU v oblasti školství, zdravotnictví, ekologie, energetiky, dopravy, bydlení a dalších
Více informací

Národní plán obnovy – Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - bytové jednotky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 22. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: nákup bytových jednotek a stavební úpravy vnitřních prostor nakupovaných bytových jednotek
Více informací

Národní plán obnovy – Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 19. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy budov (objektů) určených pro pobytovou péči o děti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy, vybudování, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby pro rodiny
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích