Památky

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Památky.

Program Kultura

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Fondy EHP
Termín výzvy: 19. 4. 2024 - 31. 8. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce, které mají zájem navázat na svůj realizovaný projekt z některé z ukončených hlavních výzev, a dále rozvíjet a posilovat bilaterální spolupráci se stávajícími partnery z donorských států (Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) nebo zahájit bilaterální spolupráci s novými partnery z donorských států a/nebo z ČR
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví, inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví, posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, umělecká a kulturní kritika
Více informací

Výzva MAS Podchlumí – Kultura - Památky II.

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 31. 5. 2024 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Podchlumí
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: revitalizace kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pouze jako kulturní památka
Více informací

Památky (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 6. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: památky, expozice, zázemí, návštěvnická centra, restaurování, digitalizace
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích