Územní a strategické plánování

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Územní a strategické plánování.

Změna nebo aktualizace územního plánu 2022

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 3. 1. 2022 - 29. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: úhrada, náklady, územní, plány, změny, vyvoalané, aktualizací, ZÚR
Více informací

32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 18. 1. 2023 - 4. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100/95% dle typu projektu
Klíčová slova: revitalizace, sídelní, zeleně, parky, zahrady, sady, stromořadí, aleje, lesoparky, remízy, remízky, průlehy, péče, odvodnění, krajiny
Více informací

ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR (3. výzva)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 31. 10. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zpracování studií a plánů, zpracování studie systémů sídelní zeleně, zpracování územní studie krajiny
Více informací

Standardizace územních plánů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 31. 1. 2023 - 19. 12. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: územní, plán, digitalizace, standardizace
Více informací