Ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka ostatních dotací.

Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 9. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: radon, opatření
Více informací

Služby infrastruktury – výzva I

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: API
Termín výzvy: 1. 8. 2023 - 18. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Obec, která je vlastníkem/provozovatelem VaI infrastruktury
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 75%
Klíčová slova: rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/ budování nové otevřené VaI infrastruktury
Více informací

Národní plán obnovy – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 13. 11. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G v oblastech smart cities, bezpečnost veřejných prostranství, městská mobilita a monitorování dopravy, elektronické zdravotnictví, vzdělávání
Více informací

Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZ
Termín výzvy: 1. 12. 2023 - 15. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: zpřístupňování budov poskytujících zdravotní služby pro osoby se zdravotním postižením (odstraňování bariér při vstupu do budov, odstraňování bariér uvnitř budov - výstavba a rekonstrukce výtahů, zdvihacích plošin, zajištění horizontálního pohybu po budově a bezbariérových úprav hygienických zařízení), zkvalitňování a humanizace zdravotních služeb pro osoby se zdravotním postižením
Více informací

Služby infrastruktury – výzva I (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: API
Termín výzvy: 15. 9. 2023 - 20. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 75%
Klíčová slova: poskytování služeb inovačním podnikům, rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/ budování nové otevřené VaI infrastruktury
Více informací

Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 30. 3. 2023 - 17. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: psychiatrie, psychiatrická péče, akutní lůžková péče
Více informací

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 16. 2. 2023 - 28. 2. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: paliativní péče, lůžka
Více informací

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 14. 6. 2023 - 31. 12. 2029
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 5%
Klíčová slova: spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027
Více informací