Ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka ostatních dotací.

Národní plán obnovy – 4. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (podpora projektů již předložených do výzev)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 12. 2. 2024 - 30. 5. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky v souladu s cíli EU v oblasti školství, zdravotnictví, ekologie, energetiky, dopravy, bydlení a dalších
Více informací

Integrovaný záchranný systém

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 15. 4. 2024 - 26. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: modernizace, pořizování, specializované, techniky
Více informací

Služby infrastruktury – výzva I (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: API
Termín výzvy: 15. 9. 2023 - 20. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 75%
Klíčová slova: poskytování služeb inovačním podnikům, rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/ budování nové otevřené VaI infrastruktury
Více informací

Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 20. 12. 2023 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: radon, opatření
Více informací

Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 30. 3. 2023 - 17. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: psychiatrie, psychiatrická péče, akutní lůžková péče
Více informací

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 16. 2. 2023 - 28. 2. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: paliativní péče, lůžka
Více informací

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 14. 6. 2023 - 31. 12. 2029
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 5%
Klíčová slova: spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027
Více informací

Program podpory provozovatelů malých prodejen "Obchůdek 2021+"

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 5. 2024 - 23. 5. 2024
Zpřesnění žadatele: Obec, která vlastní maloobchodní prodejnu nacházející se v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní část má do 1000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: prodejny, provoz, mzdy
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích