Ochrana přírody a krajiny

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Ochrana přírody a krajiny.

LIFE 2023

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MŽP
Termín výzvy: 18. 4. 2024 - 18. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 25%
Klíčová slova: příroda a biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, přechod na čistou energii
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 27. 9. 2023 - 28. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR (7. výzva)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 2. 5. 2024 - 31. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel, tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi, zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině
Více informací

ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR (8. výzva)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 2. 5. 2024 - 31. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů, péče o chráněná území, omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů, návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích