Sociální bydlení

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Sociální bydlení.

Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 20. 12. 2023 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: radon, opatření
Více informací

Národní plán obnovy – Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - bytové jednotky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 22. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: nákup bytových jednotek a stavební úpravy vnitřních prostor nakupovaných bytových jednotek
Více informací

Národní plán obnovy – Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 19. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy budov (objektů) určených pro pobytovou péči o děti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy, vybudování, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby pro rodiny
Více informací

Sociální bydlení II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 31. 1. 2024 - 21. 2. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: nákup objektů, domů, bytů a pozemků, nákup a dostavba nedokončených staveb, výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu, rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu, nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku, rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu
Více informací

Sociální bydlení II (KPSV+)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 31. 1. 2024 - 21. 2. 2025
Zpřesnění žadatele: Obce s podporou v rámci Koordinovaného přístupu k vyloučeným lokalitám+ (KPSV+)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: nákup objektů, domů, bytů a pozemků, nákup a dostavba nedokončených staveb, výstavba nových sociálních bytů včetně odpovídající části společných prostor a případně též včetně odpovídající části dalších souvisejících drobných staveb, které jsou nezbytné k zajištění provozu a správy domu, rekonstrukce a úpravy objektu, domu nebo bytu, nákup nezbytného základního vybavení bytové jednotky včetně nábytku, rekonstrukce a úpravy společných prostor objektu nebo bytového domu
Více informací

Sociální bydlení (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 3. 11. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, bydlení, byty, vybavení
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích