Odpady a ekologické zátěže

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Odpady a ekologické zátěže.

LIFE 2023

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MŽP
Termín výzvy: 18. 4. 2024 - 18. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 25%
Klíčová slova: příroda a biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, přechod na čistou energii
Více informací

62. výzva – Chemická recyklace odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 15. 11. 2023 - 28. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
Více informací

55. výzva – Svoz a zpracování odpadu (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 21. 7. 2023 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT, třídící systémy pro separaci odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic
Více informací

69. výzva – Materiálové využití odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 3. 6. 2024 - 29. 11. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích