Odpady a ekologické zátěže

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Odpady a ekologické zátěže.

4. výzva – Udržitelné nakládání s odpady

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba, modernizace, sběrných, dvorů, navýšení, kapacity
Více informací

24. výzva – Prevence vzniku odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 8. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: kompostéry, RE-USE, centra, vratné, nádobí, obaly, sběrné, dvory, door-to-door, systémy, PAYT
Více informací

61. výzva – Energetické využívání odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 6. 12. 2023 - 29. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů
Více informací

60. výzva – Třídící linky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 22. 11. 2023 - 29. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: třídící systémy pro separaci odpadů
Více informací

Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 11. 7. 2023 - 1. 5. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu, intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren, výstavba nových komunitních kompostáren či kompostáren
Více informací

62. výzva – Chemická recyklace odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 15. 11. 2023 - 28. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů
Více informací

59. výzva – Oddělený sběr a svoz, sběrné dvory

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 22. 11. 2023 - 30. 8. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí a obaly, sběrné dvory, door-to-door systémy a zavádění systému PAYT („Pay-as-You-Throw“)
Více informací

55. výzva – Svoz a zpracování odpadu (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 21. 7. 2023 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT, třídící systémy pro separaci odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic
Více informací

LIFE 2023

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MŽP
Termín výzvy: 1. 8. 2023 - 30. 11. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 20%
Klíčová slova: příroda a biologická rozmanitost, oběhové hospodářství a kvalita života, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, přechod na čistou energii
Více informací