Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Protipovodňová ochrana.

52. výzva – Protipovodňová opatření (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 8. 2023 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: realizace přírodě blízkých a protipovodňových opatření
Více informací

71. výzva – Obnova svahových nestabilit

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 10. 3. 2024 - 15. 11. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů
Více informací

Podpora prevence před povodněmi V

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce ležící v záplavovém území
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90/85% podle podprogramu
Klíčová slova: povodně, retence, pozemky, projektové, dokumentace, poldry, nádrže, valy
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích