Životní prostředí a odpady – ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Životní prostředí a odpady – ostatní.

Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 20. 11. 2023 - 7. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: síťování, koordinace, monitoring (rozvoj sítí spolupráce v oblasti ochrany druhů a ochrany lokalit, monitoring pohybu zvěře, spolupráce v oblasti managementu lesů, koordinační platformy, zabývající se zlepšením kvality ovzduší a odstraněním zdrojů jeho znečištění, společně vypracované přeshraniční koordinační strategie, výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí), terénní opatření (ochrana a obnova lesa, aktivity zaměřené na přirozené zadržování vody v krajině a podporující biodiverzitu a bioretenci)
Více informací

51. výzva – Zpracování studií a plánů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 8. 2023 - 31. 7. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability
Více informací