Životní prostředí a odpady – ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Životní prostředí a odpady – ostatní.

51. výzva – Zpracování studií a plánů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 8. 2023 - 31. 7. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plány územního systému ekologické stability
Více informací

Národní plán obnovy – 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného a udržitelného nájemního bydlení)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 30. 4. 2024 - 30. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky v souladu s cíli EU v oblasti školství, zdravotnictví, ekologie, energetiky, dopravy, bydlení a dalších
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích