Vzdělávání a školství – ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Vzdělávání a školství – ostatní.

Akční plánování v území – MAP

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPJAK
Termín výzvy: 19. 6. 2023 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: řízení projektu, vnitřní hodnocení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, implementace akčních plánů
Více informací

Národní plán obnovy – 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného a udržitelného nájemního bydlení)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 30. 4. 2024 - 30. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky v souladu s cíli EU v oblasti školství, zdravotnictví, ekologie, energetiky, dopravy, bydlení a dalších
Více informací

Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 27. 5. 2024 - 30. 9. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče (vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení, opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života, vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy)
Více informací

Střední školy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 24. 5. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, vnitřní konektivita škol, školní kluby pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií, budování a modernizace zázemí
Více informací

Další vzdělávání (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 22. 6. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích