Cestovní ruch

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Cestovní ruch.

Památky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 29. 5. 2023 - 13. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: památky, expozice, zázemí, návštěvnická centra, restaurování, digitalizace
Více informací

Cestovní ruch

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 2. 12. 2022 - 17. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: oprava, revitalizace, zpřístupnění, hmotných, památek, podpora, rozvoje, muzeí, expozic, rozvoj, sítě, cyklostezek, cyklotras, singltreků, vodáckých, pěších, tras, hipostezek, veřejná, turistická, infrastruktura, monitoring, návštěvnosti, jazykové, vzdělávání, stáže
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 27. 9. 2023 - 28. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Památky (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 6. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: památky, expozice, zázemí, návštěvnická centra, restaurování, digitalizace
Více informací

Cestovní ruch (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 8. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů), budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, naučné stezky, řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce a budování nových turistických informačních center, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku či rekreační plavbu, parkoviště u atraktivit cestovního ruchu
Více informací