Cestovní ruch

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Cestovní ruch.

Cestovní ruch

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 15. 4. 2024 - 31. 5. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění hmotných památek, podpora rozvoje muzeí a expozic, veřejná turistická infrastruktura, rozvoj sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků vycházejících ze stávajících přeshraničních koncepcí, rozvoj sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek, apod., podpora rozvoje a propagace nehmotného kulturního dědictví, vytváření nových přeshraničních turistických produktů a nabídek nebo propojování a rozvoj stávajících a společná propagace, podpora společných koncepčních řešení (včetně databází) pro rozvoj, propagaci a využívání kulturního a přírodního dědictví
Více informací

Památky

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 29. 5. 2023 - 3. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: památky, expozice, zázemí, návštěvnická centra, restaurování, digitalizace
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 27. 9. 2023 - 28. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Výzva MAS Stolové hory – Cestovní ruch

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 3. 2024 - 30. 7. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů), budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu, parkoviště u atraktivit cestovního ruchu
Více informací

Program Kultura

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Fondy EHP
Termín výzvy: 19. 4. 2024 - 31. 8. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce, které mají zájem navázat na svůj realizovaný projekt z některé z ukončených hlavních výzev, a dále rozvíjet a posilovat bilaterální spolupráci se stávajícími partnery z donorských států (Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska) nebo zahájit bilaterální spolupráci s novými partnery z donorských států a/nebo z ČR
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví, inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví, posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem, umělecká a kulturní kritika
Více informací

Památky (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 6. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: památky, expozice, zázemí, návštěvnická centra, restaurování, digitalizace
Více informací

Cestovní ruch (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 8. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů), budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, naučné stezky, řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce a budování nových turistických informačních center, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku či rekreační plavbu, parkoviště u atraktivit cestovního ruchu
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích