Lesní hospodářství

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Lesní hospodářství.

Investice do obnovy kalamitních ploch

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 7. 9. 2023 - 12. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce, které jsou nájemcem, pachtýřem nebo vypůjčitelem lesních pozemků
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů do 40 let věku včetně přípravy ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách a ochranu porostů
Více informací

39. výzva – Úprava lesních porostů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 9. 8. 2023 - 15. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability
Více informací

Budování lesů odolných klimatické změně

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce vlastnící lesní pozemky
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanovena
Klíčová slova: kůrovec, obnova, odkup, lesy, výsadba, sazenice
Více informací

Zadržování vody v lese

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce vlastnící lesní pozemky
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: maloplošné, vodní, nádrže, hrazení, bystřin, úpravy, koryta
Více informací