Spolupráce

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Spolupráce.

Koordinovanější přístup k ochraně životního prostředí v česko-polském pohraničí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 20. 11. 2023 - 7. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: síťování, koordinace, monitoring (rozvoj sítí spolupráce v oblasti ochrany druhů a ochrany lokalit, monitoring pohybu zvěře, spolupráce v oblasti managementu lesů, koordinační platformy, zabývající se zlepšením kvality ovzduší a odstraněním zdrojů jeho znečištění, společně vypracované přeshraniční koordinační strategie, výměna zkušeností ve všech aspektech ochrany životního prostředí), terénní opatření (ochrana a obnova lesa, aktivity zaměřené na přirozené zadržování vody v krajině a podporující biodiverzitu a bioretenci)
Více informací

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 1. 11. 2023 - 29. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: mikroprojekty, příhraničí, přeshraniční, spolupráce, akce, široká, veřejnost
Více informací

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 14. 6. 2023 - 31. 12. 2029
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 5%
Klíčová slova: spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027
Více informací