Spolupráce

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Spolupráce.

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 1. 3. 2024 - 30. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: mikroprojekty, aktivity zaměřené na vytváření předpokladů a zvyšování ochoty institucí přeshraničně spolupracovat, projekty typu people to people
Více informací

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 14. 6. 2023 - 31. 12. 2029
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 5%
Klíčová slova: spolufinancování aktivit českých vedoucích partnerů/hlavních příjemců a projektových partnerů zapojených do projektů, které obdrží podporu z programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích