Sociální služby a začleňování

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Sociální služby a začleňování.

Národní plán obnovy – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 3. 7. 2023 - 22. 7. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociální služby
Více informací

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 19. 4. 2024 - 28. 8. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: podpora služeb komunitního charakteru pro ohrožené děti a rodiny, podpora služeb prevence odebrání dítěte z rodiny a včasné identifikace ohroženého dítěte, podpora multidisciplinární spolupráce v dané oblasti a území, rozvoj sociální práce na obci na podporu rodin a dětí s cílem udržení dítěte v rodinném prostředí, rozvoj náhradní rodinné péče, přímá práce s rodinami s dětmi umístěnými mimo rodinu, podpora aktivit směřující k podpoře mladých dospělých odcházejících z ústavní péče a náhradní rodinné péče při vstupu do samostatného života
Více informací

Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 20. 12. 2023 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: radon, opatření
Více informací

Sociální služby (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 24. 10. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sociální, služby, stacionáře, chráněné, bydlení, poradny, dílny, azylové, domy, noclehárny, asistence
Více informací

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 30. 10. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s mentálním postižením (financováno bude zázemí pro všechna zařízení sociálních služeb, podpořeny budou všechny druhy a formy sociálních služeb)
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích