Energetika – ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Energetika – ostatní.

Národní plán obnovy – Nová Zelená úsporám – Dotace pro bytové domy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 10. 11. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování energetického společenství, související aktivity potřebné ke vzniku enegetického společenství a proškolení a činnost koordinátora ES
Více informací

61. výzva – Energetické využívání odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 6. 12. 2023 - 29. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů
Více informací

Národní plán obnovy – Nová Zelená úsporám – Dotace pro bytové domy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 2. 6. 2023 - 30. 6. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: zateplení, novostavba, využití tepla z odpadní vody, výměna zdrojů tepla, zelená střecha, instalace stínicí techniky, zeleň, ekomobilita, dešťovka, příprava teplé vody, větrání, fotovoltaické systémy, projektová příprava
Více informací