Doprava – ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Doprava – ostatní.

Výzva MAS Stolové hory – Cestovní ruch

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 3. 2024 - 30. 7. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Stolové hory
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů), budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu, parkoviště u atraktivit cestovního ruchu
Více informací

Výzva MAS NAD Orlicí – Cestovní ruch

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 3. 6. 2024 - 30. 9. 2024
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS NAD Orlicí
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů), budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu, parkoviště u atraktivit CR
Více informací

Národní plán obnovy – 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava projektů dostupného a udržitelného nájemního bydlení)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 30. 4. 2024 - 30. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky v souladu s cíli EU v oblasti školství, zdravotnictví, ekologie, energetiky, dopravy, bydlení a dalších
Více informací

Národní plán obnovy – Energetické úspory veřejných budov

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 4. 6. 2024 - 31. 10. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: realizaci energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie
Více informací

Národní plán obnovy – Nová Zelená úsporám – Dotace pro bytové domy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 2. 6. 2023 - 30. 6. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: zateplení, novostavba, využití tepla z odpadní vody, výměna zdrojů tepla, zelená střecha, instalace stínicí techniky, zeleň, ekomobilita, dešťovka, příprava teplé vody, větrání, fotovoltaické systémy, projektová příprava
Více informací

Multimodální osobní doprava (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 25. 5. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací
Více informací

Cestovní ruch (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 8. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů), budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, naučné stezky, řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce a budování nových turistických informačních center, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku či rekreační plavbu, parkoviště u atraktivit cestovního ruchu
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích