Doprava – ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Doprava – ostatní.

ITS ve městech

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPD
Termín výzvy: 24. 11. 2022 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: ITS, inteligentní, dopravní, systémy
Více informací

Národní plán obnovy – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 13. 11. 2023 - 31. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: vývoj a uvedení do provozu referenčních aplikací vertikál ekosystému sítí 5G v oblastech smart cities, bezpečnost veřejných prostranství, městská mobilita a monitorování dopravy, elektronické zdravotnictví, vzdělávání
Více informací

Telematika pro veřejnou dopravu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 25. 10. 2023 - 23. 2. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu, zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě, zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě, zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě, zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě
Více informací

Multimodální osobní doprava

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 13. 4. 2023 - 26. 4. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: přestupní terminály pro veřejnou dopravu, parkovací systémy P+R, K+R, B+R, stavební úpravy silnic a místních komunikací
Více informací

Národní plán obnovy – Nová Zelená úsporám – Dotace pro bytové domy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 2. 6. 2023 - 30. 6. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: zateplení, novostavba, využití tepla z odpadní vody, výměna zdrojů tepla, zelená střecha, instalace stínicí techniky, zeleň, ekomobilita, dešťovka, příprava teplé vody, větrání, fotovoltaické systémy, projektová příprava
Více informací

Multimodální osobní doprava (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 25. 5. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R), realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací
Více informací

Cestovní ruch (ITI)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 15. 8. 2023 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce v ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů), budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení, naučné stezky, řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce a budování nových turistických informačních center, veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku či rekreační plavbu, parkoviště u atraktivit cestovního ruchu
Více informací