Sociální oblast a zaměstnanost – ostatní

Zde je pro Vás připravena aktuální nabídka dotací v oblasti Sociální oblast a zaměstnanost – ostatní.

Inkubační fáze šíření II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 27. 9. 2023 - 31. 12. 2026
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: sociální, inovace, know-how, spolupráce
Více informací

Sociální inovace pro budoucnost

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPZ
Termín výzvy: 29. 9. 2023 - 31. 12. 2026
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zjišťování potřeb a prohlubování znalostí o problému, stávající situaci a jeho možném budoucím vývoji, tvorba a testování možných řešení problému, navázání spolupráce a spolutvorbu se všemi důležitými aktéry, reflexe možných budoucností (spekulativní / tranzitivní design vyhodnocování), prohlubování znalostí věcných témat a používaných metod
Více informací
Sdílejte na sociálních sítích